KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Pasaporte polaco Pasaporte polaco Fundacja Dominikana w Polsce

Termin ważności polski paszportu przy wjeździe turystycznym na Dominikanę Wyróżniony

W momencie przekraczania granicy przy wjeździe i wyjeździe na teren Republiki Dominikańskiej paszport osoby przybywającej musi zachowywać ważność i nie powinien być w żaden sposób zniszczony. Nie ma obowiązku jego 6 miesięcznego terminu ważności.

Tak więc paszport musi być ważny przy wjeździe oraz wyjeździe z terenu Dominikany .

Artykuł 87 opublikowanego w 2011 r. rozporządzenia 631–11 do USTAWY O MIGRACJI Republiki Dominikańskiej Nr 285–04 z 15 sierpnia 2004 który stanowi :

ARTYKUŁ 87 – Wszyscy cudzoziemcy, przy inspekcji kontroli imigracyjnej przy wjeździe na terytorium Republiki Dominikańskiej, muszą przedłożyć następujące dokumenty:

Nierezydenci:
a) karta pokładowa należycie podpisana, zawierająca wskazane informacje o obcokrajowcu:

1.Nazwiska;
2. Imiona;
3. Narodowość;
4. Płeć;
5. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6. Data urodzenia;
7. Miejsce urodzenia;
8. Zawód lub zajęcie;
9. Cel wizyty;
10. Port przyjazdu i wyjazdu;
11. Numer lotu lub statku, którym został przetransportowany,
12. Adres i dane kontaktowe w Republice Dominikany.

b) paszport ważny co najmniej sześć miesięcy; ( według wyjaśnień nie dotyczy paszportów polskich )

c) odpowiednią wizę, jeśli jest to wymagane, lub kartę turystyczną, jeśli dotyczy obcokrajowców rezydentów. Oprócz dokumentów i wymogów podanych w punkcie a) i b) Kartę Rezydencji lub pozwolenie na ponowny wjazd.

PARAGRAF – Niezłożenie któregokolwiek z wymaganych elementów, będzie podstawą do odmowy na wniosek o pobyt w kraju.

Do Fundacja były zgłaszane przypadki nie dopuszczenia do odprawy wylotowej na Dominikanę osób które miały paszport ważny krócej niż 6 miesięcy.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1