KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Fundacja Dominikana w Polsce jest organizacją powołaną na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach. Do celów statutowych Fundacji należą: walka z ubóstwem i nierównościami społecznymi; działanie na rzecz ciągłego rozwoju stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, naukowych oraz kulturowych pomiędzy Polską i Dominikaną; a także wspieranie integracji obywateli Dominikany w Polsce, służenie im pomocą i angażowanie się dla ich bezpieczeństwa.

W Polsce nie ma Ambasady ani Konsulatu Republiki Dominikańskiej (Dominikanę na terenie Polski obsługuje Ambasada Republiki Dominikańskiej w Brukseli oraz Konsulat Republiki Dominikańskiej w Pradze). Fundacja Dominikana w Polsce jest organizacją, która w najwyższym stopniu i w największym zakresie dba o interesy obywateli dominikańskich w Polsce, promując stosunki i współpracę między oboma krajami.

Fundacja Dominikana w Polsce realizuje programy i inicjatywy ukierunkowane na zadania powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju, pracą humanitarną i dyplomacją; koncentruje się na bezpieczeństwie człowieka, dążąc do tego, by działać możliwie skutecznie, wydajnie i sprawnie.

Działania Fundacji streścić można w ramach czterech głównych obszarów:

  1. Inicjatywy dla zrównoważonego rozwoju i pomoc humanitarna;
  2. Dyplomacja i relacje dwustronne między Polską i Dominikaną;
  3. Obrona interesów dominikańskich w Polsce;
  4. Pomaganie obywatelom Dominikany w Polsce, dbanie o ich interesy i bezpieczeństwo;
  5. Wymiana kulturowa, edukacyjna i naukowa między Polską i Dominikaną.

Fundacja Dominikana w Polsce nie prowadzi działalności gospodarczej, zajmuje się wszakże promowaniem relacji handlowych, przemysłowych i turystycznych między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Dominikańską, co widoczne jest w pracach na rzecz otwarcia w Polsce Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej, organizacji dwustronnej samorządu gospodarczego, powołanej z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej na mocy Art. 121 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. z 1992 r. Nr 75, poz. 368).

Jeśli zainteresowani są Państwo informacją na temat naszej Organizacji i podejmowanych przez nią działań, zapraszamy do kontaktu i do zapoznania się z Inicjatywami, Programami i Projektami Fundacji, realizowanymi w ramach strategicznego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1