Fundacja

Dominikana w Polsce

O Fundacji


Fundacja Dominikana w Polsce została utworzona jako instytucja non profit, na postawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach.

Ma za cel przyczynić się do promowania polsko-europejskiej współpracy międzynarodowej z Dominikaną i do stałego rozwoju stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, naukowych oraz kulturalnych pomiędzy Polską i Dominikaną...


CZYTAJ WIĘCEJ
Partnerzy Fundacji

NEWSLETTER