KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. Opracowanie programów, projektów i planów rozwoju mających na celu walkę z ubóstwem i nierównością społeczną w Polsce i na Dominikanie.
 2. Aktywne promowanie dobrych stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, naukowych i kulturalnych między Polską a Dominikaną.
 3. Przyczynianie się do rozwoju i integracji obywateli Dominikany w Polsce, udzielanie pomocy i ochrony Dominikańczyków znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promowanie wiedzy na temat kultury dominikańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych.
 6. Promowanie i bronienie interesów Dominikany.

Fundacja realizuje swoje Cele w szczególności poprzez:

 • Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 • Pomoc w nawiązywaniu stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, kulturalnych i naukowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Dominikany.
 • Współpracę z instytucjami publicznymi oraz pozarządowymi polskimi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Współpracę z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami lub fundacjami w szczególności w Polsce i Republice Dominikany.
 • Tworzenie funduszy celowych, w tym organizacyjnego, szkoleniowego, oświatowego, eksperckiego.
 • Finansowanie nagród i stypendiów dla polskich oraz dominikańskich dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych.
 • Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej obywatelom Republiki Dominikany przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Budowanie mieszkań dla najuboższych w Republice Dominikany i w Polsce, tworzenie szkółek i szkół dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Organizowanie imprez kulturalnych i targów w celu promowania kultury i turystyki w kierunku Dominikany.
 • Organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych.
 • Współpracę z „Centrum Eksportu i Inwestycji Republiki Dominikany” oraz „Ministerstwem Gospodarki”, „Ministerstwem Spraw Zagranicznych” i „Ministerstwem Turystyki” Republiki Dominikany w celu promowania inwestycji polskiego kapitału w Republice Dominikany.
 • Obchody i upamiętnienie polskich i dominikańskich dat patriotycznych.
 • Pomoc Polakom, mieszkającym na Dominikanie.

 

Fundacja realizując swoje cele statutowe, będzie promowała realizację celów zawartych Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1