KRS 0000696491 | NIP 5272823095

UWAGA: Dane składu Zarządu nie jest zaktualizowane.

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji Dominikana w Polsce, sprawuje funkcje kierownicze i zarządzające, określone w Statucie Fundacji Dominikana w Polsce. Regulamin Zarządu Fundacji Dominikana W Polsce określa zasady działania Zarządu Fundacji Dominikana w Polsce, tryb odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa członków Zarządu.

 


 FUNDACJA DOMINIKANA W POLSCE
Al. Jana Pawła II 23

00-854 Warszawa

KRS 0000696491


tel. / e-mail:
+48 [22] 415 53 90
biuro[@]fundacjadominikana.org

godziny pracy sekretariatu: 9.00-12.30

 

Numer konta:
mBank S. A.
29 1140 2004 0000 3902 7713 0243
IBAN PL 29 1140 2004 0000 3902 7713 0243
kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Dane do faktury:
Fundacja Dominikana w Polsce
NIP 527 28 23 095 / NIP EU: PL527 28 23 095

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1