KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Centrum Charytatywne dla Dominikany

Centrum Charytatywne dla Dominikany

Centrum charytatywne dla Dominikany jest inicjatywą, przez którą Fundacja Dominikana w Polsce prowadzi swoją społeczną, charytatywną i humanitarną działania na rzecz potrzebujących w Republice Dominikany, zwłaszcza udzielania pomocy i wsparcia dzieciom bez dostępu do odpowiedniej edukacji, ludziom i rodzinom bez domu, czy w sytuacjach skrajnego ubóstwa. Centrum pomaga także ofiarom klęsk żywiołowych.

Działalność charytatywna Centrum Charytatywne dla Dominikany realizowana jest i propagowana za pośrednictwem naszej strony internetowej www.fundacjadominikana.org/charity gdzie mamy możliwość poznania się i wniesienia wkładu finansowego w kampanie zbierania funduszy dla osób i rodzin potrzebujących oraz dla ofiar klęsk żywiołowych w Dominikanie. Na naszym portalu charytatywnym możesz również:

  • Sponsorować Centrum Charytatywne dla Dominikany partycypując w wydatkach administracyjnych;
  • Promować, sponsorować i/ lub dzielić się w ramach naszych inicjatyw;
  • Sponsorować potrzebujące dziecko w Dominikanie;
  • Zostać wolontariuszem i udać się do Dominikany w ramach jednej z naszych misji humanitarnych;
  • Otrzymać wsparcie dla swoich pomysłów na działania na rzecz pomocy dla ubogich rodzin w Dominikanie;
  • Stworzyć kampanię zbierania funduszy na naszym portalu charytatywnym lub na Facebooku.

 

Informacja prawna: treści zawarte na tym Portalu, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty Fundacji Dominikana w Polsce.

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1