KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Dzieci dzieciom, czyli adopcja serca wśród najmłodszych

Dzieci dzieciom, czyli adopcja serca wśród najmłodszych Wyróżniony

Inicjatywa ma na celu przeciwdziałać nierównościom społecznym w Republice Dominikany i pomagać kształcić postawy solidarnościowe wśród polskiej młodzieży.

Projekt polega na łączeniu w pary polskich i dominikańskich dzieci. W ten sposób połączone osoby mają szanse poznać rzeczywistość swojego partnera (jego kraj, rodzinę i punkt widzenia) poprzez listy, które będą ze sobą wymieniać. Równocześnie polski uczeń powinien wspierać swojego dominikańskiego przyjaciela kwotą przynajmniej 25 złotych miesięcznie. Jest również możliwe, żeby to grupa polskich uczniów (na przykład klasa) objęła swoją opieką jedno dziecko z Dominikany. W takim wypadku w sali, w której dana klasa ma zwykle lekcje, może znajdować się skarbonka, do której raz w miesiącu każdy z uczniów wrzuca 1 PLN. W ten sposób klasa zbiera kwotę, która następnie zostanie przekazana na rzecz objętego patronatem ucznia.

Dzięki tej inicjatywnie polskie dzieci będą mogły wspierać żyjące w trudniejszych warunkach dzieci na Dominikanie, wymieniając listy i przyczyniając się do wykorzenienia ubóstwa, a zarazem odkrywając inną rzeczywistość. Co więcej, będą miały okazję zasmakować doświadczenia niesienia pomocy, przyswajając takie wartości jak solidarność, wysiłek i praca, oraz nieobojętność. Poprzez projekt dzieci dzieciom Fundacja Dominikana w Polsce przypomina o kluczowej roli edukacji, na bieżąco informując rodziny o kolejnych etapach rozwoju inicjatywy i umożliwiając najmłodszym poznanie, w kontakcie z dzieckiem, któremu pomagają, realiów szkolnych, rodzinnych i społecznych w Republice Dominikańskiej, co sprzyja refleksji nad swoim własnym życiem.

¿JAK MOŻE WYGLĄDAĆ POMOC W MOJEJ SZKOLE?

Pomaganie w ramach projektu jest proste i dopasowane do potrzeb i cech danej placówki edukacyjnej:

1. Pomaganie na poziomie klasy: klasa, po przejściu o rok wyżej, kontynuuje zaangażowanie w projekt.
2. Pomaganie na poziomie roku szkolnego: pomoc niesiona jest zawsze na danym poziomie nauki, przez kolejne roczniki uczniów.
3. Pomaganie na poziomie grupy nauczycieli: pomysł niesienia pomocy wychodzi od nauczycieli, którzy propagują go w swoich klasach.
4. Pomaganie na poziomie stowarzyszenia rodziców: rodzice niosą wsparcie w sposób zbiorowy, organizując zbiórki funduszy w ramach zadań realizowanych przez Stowarzyszenia Rodziców Uczniów (hiszp. AMPA).
5. Pomaganie na poziomie danej placówki.

Podróż Twojego listu

Wyobrażasz sobie, jakie to uczucie znaleźć w skrzynce list, który naprawdę jest dla Ciebie ważny? A jeśli byłby to list od dominikańskiego rówieśnika, któremu pomagasz? List, który przebył tysiące kilometrów, żeby do Ciebie dotrzeć, i z którego dowiadujesz się, jak wygląda dzień na Dominikanie?

Więcej informacji na temat projektu: Kliknij tutaj

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1