KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Centrum Promocji Dominikańczyków

Centrum Promocji Dominikańczyków

Clíc aquí para leer en español!

Centrum Promocji Dominikańczyków znajduje się w strukturze organizacyjnej Fundacji Dominikana w Polsce i ma na celu opracowanie programów, projektów oraz planów, które pomagają poprawić jakość życia obywateli Dominikany przebywających w Polsce oraz dążą do ich integracji w gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturalnym rozwoju Republiki Dominikany i środowiskach, z których pochodzą. Centrum zapewnia także ich ochronę i wszelką pomoc, jakiej mogą potrzebować w szczególnych sytuacjach.

MISJA

Promowanie i wdrażanie strategii, programów i propozycji skierowanych do wspólnoty Dominikańczyków w Polsce, w celu wzmocnienia jej społeczno-gospodarczych, politycznych i kulturowych więzi z Dominikaną oraz środowiskami, z których pochodzą. Oprócz tego także promowanie integracji Dominikańczyków w polskim społeczeństwie.

Centrum realizuje swój cel poprzez:

  1. Przygotowanie strategii, programów i propozycji skierowanych do wspólnoty Dominikańczyków zamieszkałej w Polsce;
  2. Przyczynianie się do poprawy jakości życia Dominikańczyków żyjących w Polsce;
  3. Odpowiadanie na zapytania prawne ze strony wspólnoty Dominikańczyków zamieszkałych w Polsce;
  4. Ochrony godności i praw Dominikańczyków zamieszkałych w Polsce zgodnie z zasadami prawnymi i instytucjonalnymi;
  5. Udostępnianie wspólnocie Dominikańskiej bezpośredniej infolinii i informacji w nagłych wypadkach;
  6. Służenie jako kontakt informacyjny dla wspólnoty Dominikańczyków w Polsce;
  7. Koordynowanie, kierowanie i promowanie inicjatywy "Dzień Dominikańczyków w Polsce";
  8. Nawiązywanie bezpośrednich relacji z "Instytutem Dominikańczyka Zagranicą" Republiki Dominikany;
  9. Promuj dobre imię Dominikany w Polsce;
  10. Bada ustawy, uchwały i dekrety Republiki Dominikany, w szczególności akty prawne związane z Dominikańczykami za granicą;
  11. Nadzoruje umowy podpisane na rzecz diaspory Dominikańczyków;
  12. Realizuje warsztaty i konferencje informacyjne;
  13. Prowadzi projekty edukacyjne, które przyczyniają się do zwiększenia potencjału i stopnia integracji wspólnoty dominikańskiej zamieszkałej w Polsce;
  14. Nawiązuje relacje z głównymi organizacjami Dominikańczyków w Polsce;
  15. Zachęca do rozwoju gospodarczego wspólnoty Dominikańczyków;
  16. Wykonaj inne przypisane funkcje;

Aby skorzystać z usług Centrum, zapraszamy do naszej Wspólnoty Dominikańczyków, zaś aby umówić się na spotkanie kliknij: TUTAJ.

UWAGI: Centrum Promocji Dominikańczyków nie udziela pomocy prawnej w sprawach KARNYCH, nie oferuje pomocy finansowej i nie działa jako agencji pracy.

Informacja prawna: treści zawarte na tym Portalu, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty Fundacji Dominikana w Polsce.

 

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1