KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Pomoc i Ochrona Konsularna

Pomoc i Ochrona Konsularna

Clíc aquí para leer en español!

"Pomoc i Ochrona Konsularna" jest programem pomocy, wsparcia, ochrony i informacji konsularnych, jakie Fundacja Dominikana w Polsce prowadzi dla obywateli Dominikany mieszkających w Polsce.

Od dnia 1 lipca 2018 r. obywatele Dominikany mieszkający w Polsce mogą przeprowadzić dowolną procedurę konsularną bez konieczności wyjazdu poza granice Polski, a także, w razie nagłych wypadków, aresztowań i sytuacji szczególnych, zażądać ochrony konsularnej. Wszystko to dzięki wysiłkom realizowanym przez Fundację Dominikana w Polsce, w bezpośredniej współpracy z Konsulatem Republiki Dominikany w Czechach.

Obywatele Dominikany zamieszkujący w Polsce, którzy zamierzają dokonać jakichkolwiek czynności konsularnych (transkrypcji aktów, wydawania i/lub odnowienia paszportów, aktów notarialnych, świadectw, etc.) lub otrzymać ochronę i/lub informacje konsularne powinni umówić się korzystając ze strony: www.fundacjadominikana.org/asistencia-dominicanos

W nagłych wypadkach obywatele Dominikany mieszkający w Polsce powinni zadzwonić do naszej stacjonarnej linii pomocy bezpośrednio: tel. +48 [22] 415 53 90 lub napisać do biura za pośrednictwem poczty elektronicznej: polska[@]consuladoprg.gov.do 

Wszystkie wnioski o wszczęcie danej procedury oraz wnioski o ochronę konsularną są niezwłocznie przesyłane do Konsulatu Generalnego Republiki Dominikany w Republice Czeskiej, który następnie będzie procedował zgodnie z pilnością każdego przypadku.

Informacja prawna: treści zawarte na tym Portalu, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty Fundacji Dominikana w Polsce.  

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1