KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Wolne stanowisko pracy: NAUCZYCIEL/KA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Wolne stanowisko pracy: NAUCZYCIEL/KA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Wyróżniony

Aktualnie: TAK

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: NAUCZYCIEL/LEKTOR JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (x2)

Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy:

 • Opracowanie programu zajęć z j. hiszpańskiego na każdy miesiąc,
 • Dobór materiałów dydaktycznych (plansze, obrazki, piosenki, gadżety edukacyjne)
 • przekazywanie podstawowych informacji o kulturze Dominikany,
 • dbałość o umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi i rozumienia języka żywego przez uczniów,
 • przeprowadzanie różnorodnych ćwiczeń i aktywizacji: gry, praca w parach, zabawy ruchowe, zadania artystyczne, zgodnie z wiekiem i poziomem zaawansowania uczniów,
 • stałe doskonalenie swoich umiejętności językowych, poznawanie nowych metod nauczania.

Miejsce pracy: Warszawa i okolice oraz zdalnie

Zawody:

 • Znajomość języka polskiego: TAK (ojczysty),
 • Znajomość języków obcych: TAK - Hiszpański (zaawansowany),
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • znajomość innych języków mile widziana.
  .

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub wykształcenie średnie i udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodzina;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie widnieć w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (www.rps.ms.gov.pl).

FUNDACJA OFERUJE:

 • Wynagrodzenie brutto / system wynagradzania: od 6 253,00 brutto/miesięcznie;
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pół etatu / cały etat;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i możliwość udziału w dodatkowych projektach.

INFORMACJE:

 • Zapewnienie wyżywienia: NIE,
 • Zapewnienie zakwaterowania: NIE,
 • Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: TAK,
 • Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON): NIE,
 • Praca w dni wolne: NIE,
 • Czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej: NIE,
 • Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy.

Dane kontaktowe:
Fundacja Dominikana w Polsce
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

praca[@]fundacjadominikana.org

Wymagane dokumenty: CV

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji, a więc danych zawartych w moim CV oraz przedstawionych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej na rzecz Fundacja Dominikana w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 51 (00-867 Warszawa) dla celu uwzględnienia mojej kandydatury w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

Oświadczam, że wiem, iż zgodę tą mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania moich danych w okresie od udzielenia zgody, do jej wycofania. Wiem także, że nie podlegam profilowaniu. Przyjmuję również do wiadomości, że moje dane osobowe nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym ani podmiotom działającym na terenie państw, w których RODO nie obowiązuje.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

RODO:

Administratorem danych osobowych kandydatów w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Fundacji Dominikana w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-854) przy Al. Jana Pawła II 23. Twoje dane będą przetwarzane:

 • jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, którego dotyczy aplikacja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO,
 • w przypadku umieszczenia w CV danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia na to zgody.

Twoje dane będą przechowywane:

 • do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, którego dotyczy aplikacja,
 • do czasu wycofania zgody w przypadku jej udzielenia na przetwarzanie dla celów przyszłych rekrutacji.

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Odbiorcą danych osobowych może być hostingodawca serwerów pocztowych, usługodawca usług chmurowych. Posiadasz uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez przesłanie do nas wiadomości, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Ponadto przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1