KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Dzieci dzieciom, czyli adopcja serca wśród najmłodszych

Dzieci dzieciom, czyli adopcja serca wśród najmłodszych

Dzieci dzieciom, czyli Adopcja Serca wśród najmłodszych jest nowym projektem Fundacji Dominikana w Polsce, poprzez który chcemy popularyzować edukację opartą na wartościach, jak również zaangażować małych Polaków w walkę z nierównościami w Republice Dominikańskiej.

Dzięki tej inicjatywnie polskie dzieci będą mogły wspierać żyjące w trudniejszych warunkach dzieci na Dominikanie, wymieniając listy i przyczyniając się do wykorzenienia ubóstwa, a zarazem odkrywając inną rzeczywistość. Co więcej, będą miały okazję zasmakować doświadczenia niesienia pomocy, przyswajając takie wartości jak solidarność, wysiłek i praca, oraz nieobojętność. Poprzez projekt dzieci dzieciom Fundacja Dominikana w Polsce przypomina o kluczowej roli edukacji, na bieżąco informując rodziny o kolejnych etapach rozwoju inicjatywy i umożliwiając najmłodszym poznanie, w kontakcie z dzieckiem, któremu pomagają, realiów szkolnych, rodzinnych i społecznych w Republice Dominikańskiej, co sprzyja refleksji nad swoim własnym życiem.

W ramach projektu polskiemu dziecku przypisane zostanie dziecko pochodzące z biednej społeczności Dominikany. Dzieci będą pisać do siebie listy, opowiadając o warunkach, w jakich żyją one same oraz ich rodziny, o szkole czy o środowisku, z którego się wywodzą (treść listów nadzorowana będzie przez rodziny i nauczycieli). Polskie dziecko będzie mogło również wesprzeć dziecko dominikańskie finansowo kwotą w wysokości co najmniej 25 PLN miesięcznie.

Dla celów zbiórki pieniędzy wśród polskich dzieci zalecamy placówkom edukacyjnym wystawienie skarbonki, do której każde dziecko mogłoby wrzucać codziennie złotówkę lub wyższą sumę.

¿JAK MOŻE WYGLĄDAĆ POMOC W MOJEJ SZKOLE?

Pomaganie w ramach projektu jest proste i dopasowane do potrzeb i cech danej placówki edukacyjnej:

1. Pomaganie na poziomie klasy: klasa, po przejściu o rok wyżej, kontynuuje zaangażowanie w projekt.
2. Pomaganie na poziomie roku szkolnego: pomoc niesiona jest zawsze na danym poziomie nauki, przez kolejne roczniki uczniów.
3. Pomaganie na poziomie grupy nauczycieli: pomysł niesienia pomocy wychodzi od nauczycieli, którzy propagują go w swoich klasach.
4. Pomaganie na poziomie stowarzyszenia rodziców: rodzice niosą wsparcie w sposób zbiorowy, organizując zbiórki funduszy w ramach zadań realizowanych przez Stowarzyszenia Rodziców Uczniów (hiszp. AMPA).
5. Pomaganie na poziomie danej placówki.


Adres korespondencyjny:
Fundacja Dominikana W Polsce

Al. Jana Pawła II 23

00-854 Warszawa, Polska

Tel.: [22] 415 53 90
Mail: biuro[@]fundacjadominikana.org
Web: www.fundacjadominikana.org


W jakim celu wspierać dziecko lub grupę dzieci z Republiki Dominikańskiej?

1. Pomagając danemu dziecku, działasz na rzecz poprawy poziomu edukacji i zdrowia zarówno tego dziecka, jak i społeczności, w której ono żyje.
2. Niosąc pomoc, zyskujesz nowych przyjaciół.
3. Masz możliwość odkrycia nieznanej wcześniej rzeczywistości.
4. Dzięki listom, które otrzymujesz, dowiadujesz się o postępach czynionych przez dzieci i ich społeczności.
5. Niesienie pomocy tworzy więź solidarności opartą na wzajemnej nauce i wymianie doświadczeń.
6. Twój mały wkład robi wielką różnicę.


Podróż Twojego listu

Wyobrażasz sobie, jakie to uczucie znaleźć w skrzynce list, który naprawdę jest dla Ciebie ważny? A jeśli byłby to list od dominikańskiego rówieśnika, któremu pomagasz? List, który przebył tysiące kilometrów, żeby do Ciebie dotrzeć, i z którego dowiadujesz się, jak wygląda dzień na Dominikanie?

 

Dzieci dzieciom, czyli adopcja serca wśród najmłodszych:
PROJEKT FUNDACJI DOMINIKANA W POLSCE
mający na celu promowanie edukacji bazującej na wartościach

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1