KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Zmiany w Fundacji od 1 czerwca 2018 r.

Zmiany w Fundacji od 1 czerwca 2018 r. Wyróżniony

Warszawa.- Od dnia 1 czerwca 2018 r. jako Fundacja Dominikana w Polsce możemy pochwalić się nowym wizerunkiem, polegającym na wdrożeniu - w oparciu o nasze Statuty i zobowiązania społeczne - nowych Inicjatyw, Programów i Projektów będących owocem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wśród zmian organizacyjnych wyróżnić należy utworzenie nowoczesnej strony internetowej Fundacji, na której to znaleźć będzie można informacje o naszych celach i działaniach, a także wiadomości z pierwszej ręki odnośnie wszystkiego, co wiąże się z Fundacją Dominikana w Polsce, z naszym zaangażowaniem społecznym, kulturowym i dyplomatycznym.

Będziemy informować o wszelkich porozumieniach i umowach z instytucjami rządowymi Dominikany, zawieranymi w celu promowania interesów dominikańskich w na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz – biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce nie ma Konsulatu Dominikany – o procedurach administracyjnych mających ułatwić obywatelom Dominikany mieszkającym w Polsce proces uzyskiwania dokumentów konsularnych.

Niniejszym ogłaszamy także nowe inicjatywy dla rozwoju stosunków handlowych między Polską a Republiką Dominikańską, widoczne już w pracach ukierunkowanych na otwarcie w Polsce, na mocy o art. 121 ust. 1 Ustawy o izbach gospodarczych, Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej.

Powyższe działania wynikają z naszej głębokiej potrzeby, by wspólnie z instytucjami rządowymi skutecznie pracować na rzecz Republiki Dominikańskiej i jej obywateli.

Składamy podziękowania na ręce naszych wspólników, współpracowników, wolontariuszy i władz: bez ich pomocy i wsparcia zmiany te nie byłyby możliwe.

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1