KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Usługi konsularne dla dominikanczykow w Polsce

Usługi konsularne dla dominikanczykow w Polsce Wyróżniony

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Fundacji Domikana w Polsce spotkał się w Pradze Czeskiej z Konsulem Generalnym Republiki Dominikany w Czechach, Ramónem Féliz Peñą. Celem spotkania było uzgodnienie wspólnych wysiłków i działań mających przyczynić się do poszerzenia zakresu usług oferowanych przez Konsulat działający na terenie Polski.

Dzięki temu spotkaniu społeczność Dominikany mieszkająca w Polsce zdobędzie łatwiejszy dostęp do usług konsularnych, oferowanych przez Dominikański rząd swoim rodakom żyjącym za granicą. Wśród tych usług znajdą się: wydawanie, wymiana lub odnowienie paszportów, certyfikatów, aktów prawnych, dokumentów sądowych, wiz, a także zapewnienie ochrony konsularnej oraz szeregu innych usług konsularnych gwarantowanych Dominikańczykom i Polakom mieszkającym w Polsce.

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1