KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Dominikana ponownie obejmuje przywództwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Dominikana ponownie obejmuje przywództwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Wyróżniony

Dzisiaj Dominikana ponownie obejmuje Przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (#ONZ). Po raz pierwszy w historii prezydencja sprawowana jest całkowicie wirtualnie z Dominikany z powodu pandemii COVID-19.

Rada Bezpieczeństwa ONZ

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych – jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

Rada Bezpieczeństwa składa się z pięciu stałych członków (Chiny, USA, Rosja, Francja, Wielka Brytania) oraz dziesięciu niestałych, wybieranych na dwa lata zgodnie z kluczem regionalnym (5 miejsc dla Afryki i Azji, 2 Ameryki Łacińskiej, 2 Europy Zachodniej i 1 Europy Wschodniej).

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1