KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Komunikat prasowy nr 26/18 - Będzie powołana Polsko-Dominikańska Bilateralna Izba Gospodarcza w Warszawie

Komunikat prasowy nr 26/18 - Będzie powołana Polsko-Dominikańska Bilateralna Izba Gospodarcza w Warszawie Wyróżniony

Procedury związane z utworzeniem Polsko-Dominikańskiej Bilateralnej Izby Gospodarcza ogłosił Prezes Fundacji Dominikana w Polsce, Herikc Agesta Smith.

 

Prezes Fundacji Dominikana w Polsce ogłosił procedury związane z utworzeniem Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej, organizacji dwustronnej, która będzie zajmowała się promowaniem i umacnianiem więzi biznesowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Dominikańską. Izba, której siedziba będzie znajdowała się w Warszawie, będzie miała na celu wspomaganie, promowanie i koordynowanie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Dominikańską a także ochronę i wsparcie polskich interesów gospodarczych w Republice Dominikańskiej oraz gospodarczych interesów Republiki Dominikańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej. Izba Bilateralna będzie aktywnie współpracować z polskim i dominikańskim rządem oraz polskimi i dominikańskimi organizacjami gospodarczymi. 

Wchodzimy w kolejną fazę pogłębionych relacji polsko – dominikańskich. Utworzenie Izby polsko - dominikańskiej jest ważnym elementem budowy mocnej obecności naszego biznesu w Polsce, ale również wzmocnienia obecności polskich przedsiębiorców w Republice Dominikany – poinformował Prezes Fundacji. 

 

Polsko-Dominikańska Bilateralna Izba Gospodarcza zostanie powołana z Inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie art. 121 ust. 1 Ustawy o Izbach gospodarczych, po zrealizowaniu procedur ustanowionych w uchwale Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej nr 7/2013. 

Wzmocnienie polsko-dominikańskich relacji gospodarczych jest jednym z celów Fundacji Dominikana w Polsce. – Zbudujemy nową jakość dyplomacji ekonomicznej w relacjach polsko-dominikańskich – zaznaczył prezes. 

Prezes Fundacji Dominikana w Polsce podkreślił, że atrakcyjna sytuacja gospodarcza, mocne fundamenty makroekonomiczne oraz dynamiczny wzrost PKB w Republice Dominikany, to kwestie, które interesują przedsiębiorców, chcących angażować się we wspólne przedsięwzięcia polsko - dominikańskie.  

Izba będzie dążyć do promowania sukcesu gospodarczego Republiki Dominikany i zwiększać jej reputację jako silnego i atrakcyjnego miejsca do inwestowania dla polski firm, którym zależy na obecności w sercu Karaibów.

 

Informacje o tym, jak przedsiębiorcy mogą wstąpić do Izby, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.pdbig.org

 

Biuro prasowe

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1