KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Rejestracja Fundacji Dominikana w Polsce

Rejestracja Fundacji Dominikana w Polsce Wyróżniony

W dniu 6 października 2017 roku Fundacja Dominikana w Polsce została wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000696491, na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach.

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1